Get Adobe Flash player


N A J L E P Š A    D E C A


1. mesto


/naj/01.jpg 

:: Andrej ::

NAJ 1

 

2. mesto


/naj/201.jpg 

:: Slavko ::

NAJ 201

 

3. mesto


/naj/137.jpg 

:: Andrea ::

NAJ 137

 

4. mesto


/naj/84.jpg 

:: Andrej ::

NAJ 84

 

5. mesto


/naj/14.jpg 

:: Krsto ::

NAJ 14

 

6. mesto


/naj/154.jpg 

:: Larisa ::

NAJ 154

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 of 35  index.php?gl5151_najPage=2 index.php?gl5151_najPage=35  


 Galerija fotografija. Novopristigle prijave su na prvom mestu   

NAJ 209
/naj/209.jpg
Helena Rajlić, 2 godine, Kotor Varoš 
NAJ 208
/naj/208.jpg
Tina Lolić, 9 meseci, Banja Luka 
NAJ 207
/naj/207.jpg
Pavle Ćuk, 3 godine, Višegrad 
NAJ 206
/naj/206.jpg
Nenad Ćuk, 1 godina, Višegrad 
NAJ 205
/naj/205.jpg
Ognjen Jungić, 4 godine, Banja Luka 
NAJ 204
/naj/204.jpg
Nastasija Pupčević, 17 meseci, Šamac 
NAJ 203
/naj/203.jpg
Dunja Jorgić, 4 meseca, Banja Luka 
NAJ 202
/naj/202.jpg
Nikolaj Jović, 14 meseci, Brčko 
NAJ 201
/naj/201.jpg
Slavko Jović, 3 godine, Batković 
NAJ 200
/naj/200.jpg
Viktora Jović, 5 godina, Batković 
NAJ 199
/naj/199.jpg
Sofija Stančić 3 godine Istočno Sarajevo 
NAJ 198
/naj/198.jpg
Ognjen Krnjajić, 5 godina, Kozarska, Dubica 
NAJ 197
/naj/197.jpg
Teodora Minić, 5 meseci, Istočno Sarajevo 
NAJ 196
/naj/196.jpg
Uroš Maunaga, 2 godine, Istočno Sarajevo 
NAJ 195
/naj/195.jpg
Vanja Ljubojević, 4 godine, Banjaluka 
NAJ 194
/naj/194.jpg
Hristina Marinkovic, 13 meseci, Gradiška 
NAJ 193
/naj/193.jpg
Maja Sarić, 5 godina, Srbac 
NAJ 192
/naj/192.jpg
David Kajkut, 18 meseci, Prijedor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 of 12  index.php?gl5151_naj1Page=2 index.php?gl5151_naj1Page=12  


Portal NAJDECA.COM u saradnji sa dnevnim novinama PRESS iz Srbije, PRESS iz Republike Srpske i Dnevne Novine iz Crne Gore organizuje veliki regionalni izbor za najlepše dete.

Od 19. oktobra, do 1. decembra 2012. godine objavljivaæemo fotografije koje nam, uz popunjenu prijavu, pošalju njihovi roditelji ili staratelji.

Da bi vaše dete ušlo u konkurenciju za izbor najlepšeg deteta, potrebno je da najpre popunite prijavni formular kojim dajete saglasnost da objavljujemo fotografije deteta. Formular možete naæi u štampanim izdanjima novina.

Formular takoðe možete preuzeti i na našem web portalu, odštampati ga, ispuniti, i poslati. Formular za Prijavu

Svakog dana u dnevnim novinama objavljivaæemo fotografije novoprijavljene dece, kao i rang listu dece sa najviše glasova.

Titulu najlepšeg deteta dobija dete sa najveæim brojem glasova.

Prijava dece traje do 1. decembra, a glasanje do 10. decembra. Proglašenje pobednika je 15. decembra.


Najlepšu decu, po vašem izboru, oèekuju vredne nagrade: